Raspberry Pi Lesson: NTP Clock


Pada kebiasaan projek yang memaparkan tarikh dan jam memerlukan hardware RTC (Real Time Clock) bagi membuat kiraan waktu. Sekiranya controller mempunyai sambungan internet contoh nya Raspberry Pi, ia boleh mendapatkan waktu melalui NTP (Network Time Protocol). NTP menggunakan NodeMCU boleh rujuk NodeMCU NTP Clock.

Rujukan bagi Python adalah di https://www.w3schools.com/python/python_datetime.asp

Berikut adalah demo nya

Python Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *