Raspberry Pi Project: Bus Station Notification

October 25th, 2017  Posted at   Project Raspberry Pi
arrow   |   1 Commentarrow

Bus Station Notification adalah projek yang di pasang diantara bas dan stesen bas. Apabila bas menghampiri stesen bas di dalam lingkungan jarak RF, sistem di dalam bas akan mengeluarkan suara nama stesen bas tersebut serta memaparkan di LCD 16X2 display.

Skematiknya adalah seperti di berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Bus Station Notification adalah RM1400 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

One Response to “Raspberry Pi Project: Bus Station Notification”

  1. Terbaik projek ni! Slang suara dia tu yang tak boleh tahan. :D

Leave a Reply

What is 15 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)