Raspberry Pi Project: IOT Door Lock

August 31st, 2018  Posted at   Project Raspberry Pi
arrow   |   No Commentsarrow

IOT Door Lock adalah projek untuk membuka dan mengunci pintu menggunakan servo motor. Ia boleh dikawal melalui mobile application dengan sambungan wifi. Selain itu, ia juga memantau bacaan suhu dan kelembapan. Sekiranya pintu dipecahkan iaitu limit switch terbuka pada ketika servo mengunci, buzzer akan berbunyi.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

[php_everywhere instance=”14136″]

Leave a Reply

What is 14 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)