Raspberry Pi Project: IOT Door Lock

IOT Door Lock adalah projek untuk membuka dan mengunci pintu menggunakan servo motor. Ia boleh dikawal melalui mobile application dengan sambungan wifi. Selain itu, ia juga memantau bacaan suhu dan kelembapan. Sekiranya pintu dipecahkan iaitu limit switch terbuka pada ketika servo mengunci, buzzer akan berbunyi. Bagi versi NodeMCU ESP8266, boleh rujuk NodeMCU Project: IOT Door Lock.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek RPi IOT Door Lock adalah RM900 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Replies to “Raspberry Pi Project: IOT Door Lock”

  1. Hi,
    I am student and i want to make a part of my project as this one, can you help me and give me more technique details about this project ?

Leave a Reply to Shahrul Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.