Raspberry Pi Project: IOT Heart Rate


Projek RPi IOT Heart Rate adalah projek yang memantau bacaan heart rate bagi manusia. Projek ini hampir sama seperti projek ESPresso IOT Heart Rate. Tambahan projek ini, Raspberry Pi boleh menghantar SMS amaran sekiranya heart rate melebihi nilai yang ditetapkan. Paparan bacaan nya boleh dilihat dalam bentuk graf di http://shahrulnizam.com/iot/rpi-heart-rate.php.

Projek ini menggunakan sumber bekalan daripada LiPo Rechargeable Battery 3.7V 1300mAH dan boleh dicas semula menggunakan kabel USB.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek RPi IOT Heart Rate seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Capacitor SMD1206 0.1uF C1, C4 2
2 Capacitor SMD1206 22pF C2-C3 2
3 Crystal SMD 16MHz XTAL 1
4 Grove – Finger-clip Heart Rate Sensor I2C 1
5 IC ATMEGA328P-AU TQFP ATMEGA328 1
6 LiPo Rechargeable Battery 3.7V 1300mAH PowerBoost 1
7 Micro SD Card 4GB RPi 1
8 PCB 1 layer PCB 1
9 PCB Connector Header (Right) 4 Ways I2C 1
10 PCB Connector Housing 4 Ways I2C 1
11 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
12 PowerBoost 1000 Charger PowerBoost 1
13 Raspberry Pi Zero WH RPi 1
14 Resistor SMD1206 0.125W 10K R1 1
15 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
16 Slide Switch S1 1
17 Terminal Pin I2C 4

Harga projek RPi IOT Heart Rate adalah RM990 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


2 responses to “Raspberry Pi Project: IOT Heart Rate”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *