Raspberry Pi Project: IOT Heart Rate

February 3rd, 2018  Posted at   Project Raspberry Pi, Project Web
arrow   |   2 Commentsarrow

Projek RPi IOT Heart Rate adalah projek yang memantau bacaan heart rate bagi manusia. Projek ini hampir sama seperti projek ESPresso IOT Heart Rate. Tambahan projek ini, Raspberry Pi boleh menghantar SMS amaran sekiranya heart rate melebihi nilai yang ditetapkan. Paparan bacaan nya boleh dilihat dalam bentuk graf di http://shahrulnizam.com/iot/rpi-heart-rate.php.

Projek ini menggunakan sumber bekalan daripada LiPo Rechargeable Battery 3.7V 1300mAH dan boleh dicas semula menggunakan kabel USB.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek RPi IOT Heart Rate adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “Raspberry Pi Project: IOT Heart Rate”

  1. hamim says:

    Assalam tuan..berapa harga projek Rpi IOT heart rate ..tq

Leave a Reply

What is 6 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)