Raspberry Pi Project: Telegram Home Security

September 13th, 2018  Posted at   Project Raspberry Pi
arrow   |   4 Commentsarrow

Telegram Home Security adalah projek untuk memantau rumah ketika keluar daripada rumah melalui aplikasi Telegram. Projek Raspberry Pi Telegram Home Security memasang empat magnetic switch serta memasang kamera bagi mengambil gambar. Gambar yang diambil akan dihantar melalui aplikasi Telegram.

Skematiknya adalah seperti di berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Telegram Home Security adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

4 Responses to “Raspberry Pi Project: Telegram Home Security”

  1. Andre yasa says:

    Boleh minta kontak mu gak om

  2. Shikin says:

    Assalamualaikum encik. Boleh saya tahu, litar apa yg digunakan dlam projek ni.

Leave a Reply

What is 10 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)