Raspberry Pi Project: Tin Detector


Tin Detector adalah projek RPi OpenCV bagi membezakan objek tin atau botol. Apabila mengesan objek, servo motor akan bergerak pada posisi yang berbeza. Terdapat tiga posisi iaitu posisi tiada objek dikesan, posisi mengesan tin dan posisi mengesan botol. Posisi servo ini bagi mengasingkan sama ada tin ataupun botol.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek RPi Tin Detector seperti berikut.
No Component Label Unit
1 023 PCB RPi Four Input (85mm X 60mm) PCB 1
2 Capacitor SMD1206 0.1uF C3 1
3 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
4 Cube G15 Driver GD02 1
5 Cube Servo GD02 1
6 DC-DC Recom 5V 5W 7805 1
7 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
8 IC PIC12F1840 SOIC PIC12F1840 1
9 IDC Socket 40 ways RPi 2
10 Mosfet IRF540 TO263 Q1 1
11 OLED OLED 1
12 PCB Connector Header (Right) 3 Ways GD02 2
13 PCB Connector Housing 3 Ways GD02 4
14 Push Button 4 pin 6x6x1 PB1 1
15 Raspberry Pi 4 2GB + 32GB microSD RPi 1
16 Raspberry Pi 8MP Camera V2 RPi 1
17 Resistor SMD1206 0.25W 1K R1-R2 2
18 Straight Pin Header (Male) RPi 1
19 Straight Pin Header (Male) ICSP 1
20 Terminal Block 2 Way PWR 1
21 Terminal Block 2 Way DC 1
22 Terminal Pin GD02 10

Harga projek RPi Tin Detector adalah RM1600 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *