Scratch First Code


Scratch adalah bahasa pengaturcaraan (programming) visual berasaskan blok yang disasarkan kepada kanak-kanak berumur 8-16 tahun. Scratch bermula dari tahun 2003 sebagai alat pendidikan mempelajari programming. Projek ini dibangunkan oleh MIT Media Lab. Projek ini dapat dieksport ke HTML5, aplikasi android dan file exe menggunakan alat luaran.

Contoh paparan Scratch adalah seperti di bawah. Boleh mulakan Scratch di scratch.mit.edu

Berikut adalah demo programming Scratch.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *