Posts Tagged ‘Camera’

September 23rd, 2013  Posted at   Project PIC, Project VB
,    |   7 Comments

XBee Camera

(more…)

July 24th, 2013  Posted at   Lesson ChipKIT
   |   1 Comment

LinkSprite JPEG Camera with chipKIT

(more…)

July 17th, 2013  Posted at   Lesson PIC
,    |   9 Comments

LinkSprite JPEG Camera

(more…)

November 23rd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   6 Comments

Freescale Linescan Camera mempunyai linear sensor array dengan resolution 128X1. Linescan Camera ini mempunyai lima pin iaitu GND, VDD, CLK, SI dan AOUT.

(more…)

January 26th, 2011  Posted at   Lesson PIC
   |   10 Comments

CMUCam adalah vision sensor yang mempunyai microcontroller. Data CMUCam boleh diperolehi melalui RS232 ataupun keluaran TTL. Gambar dibawah adalah CMUCam2.

(more…)