Tag: chipKIT

Perbezaan Development Board

Selain menggunakan microcontroller asas seperti Atmel dan PIC, kini terdapat banyak development board yang dihasilkan daripada pelbagai microcontroller dan microprocessor seperti Arduino dan chipKIT.

Di bawah adalah perbezaan specification setiap board (akan update jika terdapat development board baru dihasilkan)

Dev Board Processor Voltage Speed IO Analog UART RAM Flash EEPROM
Arduino Uno ATmega328 5V 16MHz 14 6 1 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Leonardo ATmega32u4 5V 16MHz 20 12 1 2.5Kb 32Kb 1Kb
Arduino Mega 2560 ATmega2560 5V 16MHz 54 16 4 8Kb 256Kb 4Kb
Arduino Mega ADK ATmega2560 5V 16MHz 54 16 4 8Kb 256Kb 4Kb
Arduino Micro ATmega32u4 5V 16MHz 20 12 1 2.5Kb 32Kb 1Kb
Arduino Mini ATmega328 5V 16MHz 14 8 0 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Nano ATmega168 5V 16Mhz 14 8 1 1Kb 16Kb 512b
Arduino Nano ATmega328 5V 16Mhz 14 8 1 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Ethernet ATmega328 5V 16Mhz 14 6 0 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Esplora ATmega32u4 5V 16Mhz 0 0 0 2.5Kb 32Kb 1Kb
ArduinoBT ATmega328 5V 16MHz 14 6 1 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Fio ATmega328P 3.3V 8Mhz 14 8 1 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Pro (168) ATmega168 3.3V 8Mhz 14 6 1 1Kb 16Kb 512b
Arduino Pro (328) ATmega328 5V 16Mhz 14 6 1 2Kb 32Kb 1Kb
Arduino Pro Mini ATmega168 3.3V 8MHz 14 6 1 1Kb 16Kb 512b
Arduino Pro Mini ATmega168 5V 16MHz 14 6 1 1Kb 16Kb 512b
Arduino Due AT91SAM3X8E 3.3V 84MHz 54 12 4 96Kb 512Kb 0Kb
chipKIT UNO32 PIC32MX320F128H 3.3V 80MHz 42 16 1 16Kb 128Kb
chipKIT MAX32 PIC32MX795F512L 3.3V 80MHz 83 16 4 128Kb 512Kb
Raspberry Pi ARM1176JZF-S 3.3V 700MHz 8 1 512Mb
pcDuino ARM Cortex A8 3.3V 1GHz 14 6 1 1Gb
Cubieboard
BeagleBoard
PandaBoard
UDOO Freescale i.MX 6 DualLite
+ Atmel SAM3X8E
3.3V 1GHz 76 1Gb

Simbol “-” : Maklumat tidak dapat dikenal pasti.

chipKIT Max32

SKPIC32 yang telah dibeli pun saya masih belum guna lagi, tapi hati saya sudah tidak tertahan lagi untuk memiliki chipKIT Max32 pula. ChipKIT direka mengikut platform Arduino dengan menggunakan PIC32MX795F512 dan kelajuan 80MHz. Di bawah adalah gambar chipKIT Max32.

Read More