Posts Tagged ‘Dot Matrix’

July 24th, 2012  Posted at   Lesson PIC

HT1632 Dot Matrix Board adalah board dot matrix yang menggunakan chip Holtek 1632C. Board dibawah dikeluarkan oleh Sure Electronics.

HT1632 Dot Matrix Board front 2

(more…)

May 7th, 2012  Posted at   Lesson PIC

MAX7219 Dot Matrix

(more…)

July 8th, 2011  Posted at   Project PIC

Dot Matrix Lift Display

(more…)

August 19th, 2009  Posted at   Lesson PIC

Dot Matrix adalah sejenis display yang seakan-akan 7 Segment. Kelebihannya berbanding 7 Segment adalah Dot Matrix boleh memaparkan lebih banyak character berbanding 7 Segment yang hanya memaparkan nombor. Binaan Dot Matrix adalah seperti sejumlah LED yang disambung secara matrix. Contoh 8X8 Dot Matrix, mempunyai 64 LED di dalam satu set.

(more…)