Posts Tagged ‘JavaScript’

July 27th, 2016  Posted at   Lesson Web

Graf di dalam webpage boleh dihasilkan menggunakan JavaScript. Terdapat banyak JavaScript yang telah di sediakan di internet seperti Google Charts, Highcharts, CanvasJS, ChartJS, Chartist.js dan lain-lain.

Google Charts Source Code

(more…)

June 24th, 2016  Posted at   Lesson Web

AngularJS adalah JavaScript frameworks. AngularJS adalah library dalam bentuk JavaScript. AngularJS boleh diperolehi di angularjs.org. Cara memasukkan AngularJS adalah dengan menambah file JavaScript.

(more…)

June 19th, 2016  Posted at   Lesson Web

AJAX adalah singkatan bagi Asynchronous JavaScript and XML. AJAX membolehkan

  • Update web page tanpa reload page tersebut.
  • Request dan receive data dari server selepas load web page.
  • Send data ke server.

(more…)

June 19th, 2016  Posted at   Lesson Web

JSON adalah singkatan bagi JavaScript Object Notation. JSON menggunakan JavaScript syntax tetapi dalam bentuk text sahaja. JSON adalah format bagi menyimpan dan menghantar data.

Contoh data JSON.

(more…)

June 9th, 2016  Posted at   Lesson Web

Bootstrap adalah CSS dan JavaScript frameworks. Bootstrap mempunyai template untuk typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels dan lain-lain bagi membina responsive website. Bootstrap boleh diperolehi di getbootstrap.com.

Bootstrap CDN (Content Delivery Network) daripada MaxCDN dan juga memerlukan jQuery.

(more…)