Tag: JavaScript

JavaScript Lesson: Web Socket

Web Socket adalah komunikasi masa nyata (real time) dan dua hala (bidirectional) diantara client dan server. Protocol ini berbeza dengan http kerana client hanya membuat request kepada server hanya sekali. Setelah sambungan dilakukan, komunikasi dua hala boleh di lakukan dengan lebih pantas.

Read More

JavaScript Lesson: JSON

JSON adalah singkatan bagi JavaScript Object Notation. JSON menggunakan JavaScript syntax tetapi dalam bentuk text sahaja. JSON adalah format bagi menyimpan dan menghantar data.

Contoh data JSON.

{"employees":[
    {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
    {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
    {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]}

Read More