Posts Tagged ‘LED’

January 14th, 2011  Posted at   Lesson PIC
   |   9 Comments

Tri-colour LED adalah LED yang mempunyai tiga keluaran warna. Tri-colour LED boleh bernyala dengan warna merah, hijau ataupun biru iaitu warna-warna asas RGB. Tri-colour LED seolah-olah menggabungkan tiga biji LED dan mempunyai empat kaki. Salah satu kakinya adalah common.

(more…)

December 14th, 2010  Posted at   Project PIC

(more…)

October 20th, 2010  Posted at   Project PIC

(more…)

June 23rd, 2009  Posted at   Lesson PIC
   |   13 Comments

Bagaimana anda ingin menyalakan LED atau membuat LED berkelip-kelip?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

(more…)