Tag: LED

PIC Lesson: Tri-colour LED

Tri-colour LED adalah LED yang mempunyai tiga keluaran warna. Tri-colour LED boleh bernyala dengan warna merah, hijau ataupun biru iaitu warna-warna asas RGB. Tri-colour LED seolah-olah menggabungkan tiga biji LED dan mempunyai empat kaki. Salah satu kakinya adalah common.

Read More

PIC Lesson: LED

Bagaimana anda ingin menyalakan LED atau membuat LED berkelip-kelip?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Read More