Tag: Maple

Maple: Curve Fitting

Curve Fitting adalah cara mendapatkan persamaan matematik daripada data-data. Data-data contohnya diperolehi melalui  eksperimen dan data tersebut perlu ditukarkan kepada persamaan. Oleh itu, dengan menggunakan software Maple, mendapatkan persamaan sangat mudah. Contohnya data-data daripada current sensor di bawah perlu mencari persamaan matematiknya.

Current In (A) Voltage Out (V)
-3.00 1.95
-2.50 2.17
-2.00 2.18
-1.50 2.34
-1.00 2.42
-0.50 2.49
0.00 2.50
0.50 2.57
1.00 2.65
1.50 2.80
2.00 2.84
2.50 3.05
3.00 3.08

Read More

Maple: SPWM, Sinusoidal Pulse Width Modulation

SPWM adalah signal seperti PWM, cuma bezanya adalah signal reference untuk menghasilkan SPWM. Jika PWM menggunakan signal reference yang constant, akan menghasilkan frekuensi dan duty cycle yang tetap setiap masa. Berbeza dengan SPWM yang menggunakan reference sinusoidal, menghasilkan duty cycle yang berubah-ubah. Cara menghasilkannya adalah seperti di bawah dengan membandingkan triangle wave dan sinusoidal wave.

Read More

Maple: Menyelesaikan Persamaan Kuadratik

Persamaan kuadratik boleh terhasil daripada tiga titik. Persamaan kuadratik adalah polinomial yang mempunyai kuasa terbesar dua. Persamaan kuadratik di tulis dalam persamaan matematik adalah y=ax2+bx+c. Menyelesaikan persamaan garis lurus misalnya mendapatkan persamaan diantara tiga titik iaitu titik A ( x[1], y[1]), titik B (x[2], y[2]) dan titik C (x[3], y[3]). Penyelesaian menggunakan software Maple adalah seperti berikut.

Read More

Maple: Menyelesaikan Persamaan Garis Tidak Lurus

Hubungan input dan output adakalanya tidak lurus. Melalui dua titik, bukan sahaja garis lurus boleh dihasilkan malah juga hubungan garis tidak lurus yang mempunyai nilai kuasa bukan satu. Contoh persamaan matematik adalah y=axn+b. Menyelesaikan persamaan ini misalnya mendapatkan persamaan diantara dua titik A (x[1], y[1]) dan titik B (x[2], y[2]) dengan nilai kuasa n. Penyelesaian menggunakan software Maple adalah seperti berikut.

Read More

Maple: Menyelesaikan Persamaan Garis Lurus

Persamaan garis lurus boleh terhasil daripada dua titik. Persamaan garis lurus adalah polinomial yang mempunyai kuasa terbesar satu. Persamaan garis lurus di tulis dalam persamaan matematik adalah y=ax+b. Menyelesaikan persamaan garis lurus misalnya mendapatkan persamaan diantara dua titik iaitu titik A ( x[1], y[1]) dan titik B (x[2], y[2]). Bagi menyelesaikan masalah ini secara malas dan cepat, boleh menggunakan software Maple. Contoh penyelesaiannya adalah seperti berikut.

Read More