Tag: Motor

PIC Lesson: Stepper Motor Driver

Stepper Motor Driver adalah board untuk menggerakkan stepper motor selain daripada menggunakan ULN2803. Kelebihan menggunakan stepper motor driver adalah ia boleh digunakan untuk stepper motor yang menggunakan arus yang lebih besar berbanding arus yang boleh di alirkan oleh ULN2803. Di bawah adalah contoh stepper motor driver.

Read More

PIC Lesson: DC Motor

DC Motor adalah motor elektrik yang menggunakan arus terus (DC – Direct Current). DC Motor mempunyai dua terminal sahaja. Motor akan berpusing apabila dua terminal tersebut diberikan voltan mengikut keperluannya misalnya 12V. Arah pusingannya pula bergantung kepada polarity bekalan.

Read More