Posts Tagged ‘Motor’

February 1st, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   10 Comments

Brushless DC Motor adalah motor yang mempunyai electronic control. Ia disediakan bersama motor drivernya. Di bawah adalah contoh Vexta Brushless DC Motor.

(more…)

February 1st, 2012  Posted at   Lesson PIC
,    |   3 Comments

Servo Controller adalah board untuk menggerakkan servo motor selain servo disambungkan terus kepada pin PIC. Kelebihan menggunakan servo controller adalah ia boleh digunakan untuk mengawal banyak servo. Di bawah adalah contoh servo controller.

(more…)

December 29th, 2011  Posted at   Lesson PIC
   |   6 Comments

Stepper Motor Driver adalah board untuk menggerakkan stepper motor selain daripada menggunakan ULN2803. Kelebihan menggunakan stepper motor driver adalah ia boleh digunakan untuk stepper motor yang menggunakan arus yang lebih besar berbanding arus yang boleh di alirkan oleh ULN2803. Di bawah adalah contoh stepper motor driver.

(more…)

December 28th, 2011  Posted at   Lesson PIC
   |   6 Comments

Stepper Motor adalah motor yang berpusing mengikut step. Kelajuannya boleh dikawal tanpa feedback kepada microcontroller.

(more…)

August 30th, 2010  Posted at   Lesson PIC
,    |   82 Comments

DC Motor adalah motor elektrik yang menggunakan arus terus (DC – Direct Current). DC Motor mempunyai dua terminal sahaja. Motor akan berpusing apabila dua terminal tersebut diberikan voltan mengikut keperluannya misalnya 12V. Arah pusingannya pula bergantung kepada polarity bekalan.

(more…)