Tag: UART

PIC Lesson: Modbus

Modbus adalah serial communication protocol yang juga menggunakan UART signal. Modbus dihasilkan oleh Modicon pada 1979. Modbus menjadi komunikasi standart untuk peralatan elektronik industri seperti Programmable Logic Controller (PLC). Terdapat tiga jenis modbus iaitu Modbus RTU, Modbus ASCII dan Modbus TCP/IP.

Dalam sistem modbus, terdapat satu master dan satu atau lebih slave. Slave boleh dipasang sehingga 247 peralatan. Setiap peralatan slave mempunyai Slave Address yang unik iaitu dari nombor 1 hingga 247. Modbus Master akan meminta data daripada Modbus Slave.

Read More