Diod Pemancar Cahaya ( LED )

LED adalah satu komponen yang boleh mengeluarkan cahaya apabila menerima bekalan. Ia selalu digunakan untuk menunjukkan apabila isyarat telah dihantar / litar telah diaktifkan.

 

Simbol LED 

Simbol  Skematik LED

    led_costruction

Binaan Dalam LED

 

Baca Selanjutnya »

Ditulis pada 1st September 2013  |  Tiada Komen »

Current Divider Rule ( CDR )

CDR sering digunakan di dalam pengiraan awal sebelum sesuatu litar digunakan secara praktikal. Pengiraan ini sesuai digunakan untuk mengelakkan sesuatu komponen sensitif kepada haba terbakar akibat lebihan arus yang melalui komponen tersebut.

 

Rumus umum CDR adalah seperti berikut :

   I1 =  ( Rx / ( R2 + Rx )  )  X IT

Baca Selanjutnya »

Ditulis pada 1st September 2013  |  Tiada Komen »

Voltage Divider Rule ( VDR )

VDR adalah satu hukum yang digunakan untuk mengira voltan yang susut pada satu komponen atau lebih. Ia digunakan secara teori untuk menganggarkan berapa voltan yang akan susut di satu-satu komponen. Secara praktikal, voltan yang susut dikira dengan menggunakan voltmeter atau multimeter.

Untuk menggunakan hukum VDR, pengguna perlu menjadikan litar yang hendak dikira menjadi hanya satu litar siri. Ianya boleh dirujuk di dalam contoh-contoh yang akan dipaparkan selepas ini.

Rumus Umum VDR :

V1 = ( R1 / ( R1 + R2 ) )  X  VT

Baca Selanjutnya »

Ditulis pada 1st September 2013  |  Tiada Komen »

Kirchoff Current Law ( KCL )

 

Ia mendefinasikan arah aliran arus yang mengalir apabila bertemu dengan persimpangan ( atau nod ), dimana ianya melibatkan 3 persimpangan atau lebih. Dalam terma, ianya bermaksud :

Penambahan arus yang masuk kedalam nod sama dengan arus yang keluar dari nod yang sama. Baca Selanjutnya »

Ditulis pada 1st September 2013  |  Tiada Komen »

Kirchoff Voltage Law ( KVL )

KVL  dalam bahasa mudah adalah penambahan algebraic untuk jumlah voltan  susut yang terdapat dalam pusingan mestilah bersamaan dengan 0. Sesetengah rujukan menggunakan terma Kirchoff Second Law dimana Hukum Kirchoff mempunyai 2 hukum iaitu Kirchoff Current Law dan Kirchoff Voltage Law.

 

V1 + V2 + V3……..Vn = 0

 

Contoh  1 :

contoh 1( 1)

Menggunakan hukum Ohm :

V = IR Baca Selanjutnya »

Ditulis pada 1st September 2013  |  Tiada Komen »