VB Lesson: Plot Graph


Visual Basic boleh juga digunakan untuk plot graf, boleh dihasilkan seperti oscilloscope. Bagi menghasilkan graf yang bergerak, memerlukan program Timer.

Video

VB Source Code


5 responses to “VB Lesson: Plot Graph”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *