VB Project: Green House RF

May 10th, 2014  Posted at   Project PIC, Project VB
arrow   |   No Commentsarrow

XBee Green House

XBee Green House adalah projek memantau dan mengawal (monitor and control) rumah hijau untuk tanaman. Misalnya memantau bacaan moisture, temperature dan light kemudian mengawal pump, fan dan lamp. Kawalan boleh dibuat secara manual ataupun auto.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Green House RF adalah RM750 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 5 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)