VB Project: Hand Gesture Message

January 12th, 2015  Posted at   Project PIC, Project VB
arrow   |   5 Commentsarrow

Projek Hand Gesture adalah projek bagi menukarkan bahasa isyarat orang bisu atau pekak kepada perkataan. Ia menggunakan database di dalam Visual Basic (Microsoft Access). Kekurangan projek ini adalah masih belum dapat mengenalpasti keseluruhan abjad kerana bentuk nya seakan-akan sama.

Ini adalah bahasa isyarat tangan bagi huruf.

Isyarat Huruf

Berikut adalah skematik Hand Gesture Message.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Hand Gesture Message adalah RM1300 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Version 1

Version 2

5 Responses to “VB Project: Hand Gesture Message”

  1. hidayah says:

    hi.. boleh saya tahu kalau encik boleh buat projek hand gesture vocalizer ni?

  2. tarmizi says:

    salam..saya nak tahu programming tuk projek ni

Leave a Reply

What is 10 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)