VB Project: IMU Force

May 15th, 2016  Posted at   Project Arduino, Project VB
arrow   |   No Commentsarrow

IMU Force

Projek IMU Force adalah projek yang menggunakan sensor IMU bagi mengesan force yang dikenakan kepada objek bagi menggerakkan nya. Sensor IMU mengesan acceleration bagi mana-mana arah, kemudian menghantar maklumat ke VB. Force diperolehi melalui rumus F (Force) = m (mass) X a (acceleration).

Skematiknya adalah seperti berikut.

Schematic IMU Force

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

PCB IMU Force

Harga projek IMU Force adalah RM780 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 5 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)