VB Project: Modbus Notice Board (32X16)


Modbus Notice Board (32X16) adalah projek yang memaparkan informasi melalui sambungan RS485 dan protocol Modbus. Notice Board nya boleh disambungkan lebih daripada satu sehingga 254 paparan.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek Modbus Notice Board (32X16) seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Box Header 16 Ways Straight DMD 2
2 Capacitor SMD1206 0.1uF C3, C4, C5, C8 8
3 Capacitor SMD1206 22pF C6, C7, C9, C10 8
4 Crystal 16MHz XTAL1-XTAL2 4
5 DMD P10 DMD 2
6 IC ATMEGA328P DIP ATMEGA328_1-ATMEGA328_2 2
7 IC MAX485 SOIC MAX485 2
8 IC Socket 28pin ATMEGA328_1-ATMEGA328_2 2
9 PCB 1 layer PCB 2
10 PCB Connector Header (Right) 3 Ways UART 2
11 PCB Connector Housing 3 Ways UART 2
12 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 8
13 Resistor SMD0805 0.125W 10K R3-R5 6
14 Resistor SMD0805 0.125W 10K R1-R2 4
15 Resistor SMD0805 0.125W 120 R7 2
16 Resistor SMD0805 0.125W 20K R6, R8 4
17 Terminal Block 2 Way RS485 2
18 Terminal Pin UART 6

Harga projek Modbus Notice Board (32X16) adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *