VB Project: Modbus Seven Segment


Modbus Seven Segment adalah projek yang memaparkan nombor melalui sambungan RS485 dan protocol Modbus. Seven Segment boleh dipasang sehingga lapan digit bagi satu controller dan disambungkan lebih daripada satu sehingga 254 set nombor.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Manual Modbus Seven Segment seperti di bawah.

Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


One response to “VB Project: Modbus Seven Segment”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *