VB Project: Modbus Seven Segment

October 25th, 2018  Posted at   Project
arrow   |   1 Commentarrow

Modbus Seven Segment adalah projek yang memaparkan nombor melalui sambungan RS485 dan protocol Modbus. Seven Segment boleh dipasang sehingga lapan digit bagi satu controller dan disambungkan lebih daripada satu sehingga 254 set nombor.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Manual Modbus Seven Segment seperti di bawah.

Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

One Response to “VB Project: Modbus Seven Segment”

Leave a Reply to FIRDA

What is 10 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)