VB Project: RF LCD Message


RF LCD Message adalah projek yang memaparkan perkataan di LCD 16X2 yang dihantar daripada software Visual Basic secara wireless melalui RF. Mesej yang diterima disimpan didalam EEPROM supaya RF LCD Message boleh memaparkan mesej yang sama walaupun selepas dimatikan.

Projek yang hampir sama menggunakan paparan Dot Matrix dan DMD.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek RF LCD Message seperti berikut.
No Component Label Unit
1 073 PCB Arduino Attendance System (83mm X 82mm) PCB 1
2 Capacitor SMD1206 0.1uF C5 1
3 Capacitor SMD1206 10uF C6-C7 2
4 Capacitor SMD1206 22pF C3-C4 2
5 Cell Battery CR2032 Battery 3V 1
6 Cell Battery Holder Battery 3V 1
7 Crystal SMD 16MHz XTAL1 1
8 Crystal SMD RTC 32.768kHz XTAL2 1
9 DC Jack Female DC Jack Female 1
10 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
11 IC ATMEGA328P-AU TQFP ATMEGA328 1
12 IC DS1307 SOIC DS1307 1
13 LCD 16X2 LCD 1
14 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 6
15 Push Button 4 pin 6x6x1 PB1-PB4 4
16 Resistor SMD1206 0.125W 10K R4 1
17 Resistor SMD1206 0.125W 4.7K R12 1
18 Resistor SMD1206 0.25W 1K R9-R10 2
19 RF Transceiver Module 433MHz 1km RF 1
20 RFBee 433MHz 1km RF 1
21 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
22 Slide Switch S1 1
23 Terminal Block 2 Way DC 1
24 Voltage Regulator 5V TO220 7805 1
25 XBee Starter Kit without module RF 1

Harga projek RF LCD Message adalah RM620 dan RF LCD Message with Rechargeable Battery adalah RM910 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *