VB Project: RF LCD Message

June 28th, 2018  Posted at   Project VB
arrow   |   No Commentsarrow

RF LCD Message adalah projek yang memaparkan perkataan di LCD 16X2 yang dihantar daripada software Visual Basic secara wireless melalui RF. Mesej yang diterima disimpan didalam EEPROM supaya RF LCD Message boleh memaparkan mesej yang sama walaupun selepas dimatikan.

Projek yang hampir sama menggunakan paparan Dot Matrix dan DMD.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek RF LCD Message adalah RM630 dan RF LCD Message with Rechargeable Battery adalah RM920 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 7 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)