VB Project: RF NFC Attendance System

July 27th, 2018  Posted at   Project Arduino, Project VB
arrow   |   No Commentsarrow

RF NFC Attendance System adalah projek mengambil kedatangan menggunakan NFC Tag. Sama seperti projek Arduino RFID Attendance System, namun projek ini boleh menggunakan kad yang mempunyai fungsi NFC. Nama pengguna didaftarkan melalui VB dan disimpan di dalam database Access.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

[php_everywhere instance=”14023″]

Leave a Reply

What is 2 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)