VB Project: RF Signboard

April 22nd, 2014  Posted at   Project PIC, Project VB

RF Signboard adalah projek yang memaparkan perkataan yang dihantar daripada software Visual Basic secara wireless melalui RF. Mesej yang diterima disimpan didalam EEPROM supaya RF Signboard boleh memaparkan mesej yang sama walaupun selepas dimatikan.

Projek yang hampir sama menggunakan paparan LCD 16X2 dan DMD.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek RF Signboard (48X8) adalah RM690 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 6 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)