VB Project: RF Signboard

RF Signboard adalah projek yang memaparkan perkataan yang dihantar daripada software Visual Basic secara wireless melalui RF. Mesej yang diterima disimpan didalam EEPROM supaya RF Signboard boleh memaparkan mesej yang sama walaupun selepas dimatikan.

Projek yang hampir sama menggunakan paparan LCD 16X2 dan DMD.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *