VB Project: RF Wind Monitoring

November 23rd, 2013  Posted at   Project PIC, Project VB
arrow   |   No Commentsarrow

XBee Wind Monitoring

XBee Wind Monitoring adalah projek yang membaca arah dan kelajuan angin. Projek ini juga menghantar data ke komputer secara wireless melalui XBee. GUI VB boleh mendapatkan bacaan arah dan kelajuan angin, kemudian boleh membuat data logger ke dalam bentuk text file.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Schematic XBee Wind Monitoring

Harga projek RF Wind Monitoring adalah RM1800 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 6 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)