VB Project: USB NFC Attendance System

July 15th, 2018  Posted at   Project Arduino, Project VB
arrow   |   No Commentsarrow

USB NFC Attendance System adalah projek mengambil kedatangan menggunakan kad NFC. Database menggunakan Microsoft Access. Beberapa kad yang digunakan di Malaysia sudah mempunyai fungsi Mifare/NFC Tag. Projek ini boleh menggunakan desktop software yang sama dengan projek USB RFID Attendance System.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek USB NFC Attendance System adalah RM630 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 13 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)