Web Project: IOT Humidity Temperature

October 4th, 2018  Posted at   Project NodeMCU, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

IOT Humidity Temperature adalah projek yang membaca sensor DHT22, kemudian menghantar bacaan humidity dan suhu ke internet. Data disimpan di dalam hosting dalam bentuk MySQL. Bacaan IOT Humidity Temperature boleh dilihat diĀ http://shahrulnizam.com/iot/humidity-temperature.php. Bagi versi Raspberry Pi, boleh rujuk RPi IOT Humidity Temperature.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek NodeMCU IOT Humidity Temperature adalah RM280 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Video NodeMCU

Video ESPresso

Leave a Reply

What is 7 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)