Web Project: IOT Light Monitoring

March 8th, 2019  Posted at   Project ESPresso Lite, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

IOT Light Monitoring adalah projek yang memantau bacaan temperature dan light dalam unit Lux di persekitaran cahaya. Paparan bacaan nya boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/light.php.

Skematik ini mempunyai dua bahagian iaitu bahagian RS485 Master dan RS485 Sensor.

Schematic RS485 Master

Schematic RS485 Sensor

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

PCB RS485 Master

PCB RS485 Sensor

Harga projek ESPresso IOT Light Monitoring adalah RM580 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 12 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)