Web Project: IOT Monitor and Control

IOT Monitor and Control adalah projek untuk memantau beberapa bacaan sensor DHT22 yang mempunyai bacaan suhu (temperature) dan kelembapan (humidity). Ia juga boleh mengawal beberapa relay bagi mematikan atau menghidupkan. Paparannya menggunakan web based di http://shahrulnizam.com/iot/monitor-control.php. Projek ini hampir sama dengan kawalan mobile apps seperti Android Project IOT Switch.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *