Web Project: IOT NFC Attendance System

February 1st, 2018  Posted at   Project Arduino, Project ESPresso Lite, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

IOT NFC Attendance System adalah projek mengambil kedatangan menggunakan NFC Tag. Database nya dipaparkan di web. Semasa kedatangan diambil, rekod disimpan secara sementara di dalam SD Card sekiranya ketiadaan wifi. Apabila terdapat sambungan wifi, rekod kehadiran boleh di upload ke server.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek IOT NFC Attendance System adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 8 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)