Web Project: IOT NFC Availability System

IOT NFC Availability System adalah projek bagi memaparkan kedudukan staf atau lecturer di mana-mana bilik. Setiap bilik mempunyai alat NFC Reader serta door access. Nama pengguna didaftarkan melalui web dan disimpan di dalam database MySQL. Sistem online dipaparkan di http://shahrulnizam.com/iot/nfc-availability.php.

Sebelum memasuki bilik, pengguna akan menyentuh NFC Tag pada alat dan kehadiran pengguna di bilik tersebut di rekodkan. Projek ini mempunyai hardware yang sama seperti projek IOT NFC Attendance System.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek ESP32 IOT NFC Availability System adalah RM1400 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.