Web Project: IOT Plant Monitoring

November 28th, 2016  Posted at   Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

iot-plant-monitoring

IOT Plant Monitoring adalah projek yang memantau bacaan temperature dan moisture bagi tanaman. Ia boleh digunakan bagi memantau tanaman seperti tanaman di dalam pasu. Paparan bacaan nya boleh dilihat dalam bentuk graf di http://shahrulnizam.com/iot/plant.php. Selang masa data yang dihantar ke internet boleh disetkan menggunakan push button dari 1s sehingga 200s.

Skematiknya adalah seperti berikut.

schematic-iot-plant-monitoring

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

pcb-iot-plant-monitoring

Harga projek IOT Plant Monitoring adalah RM620 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 14 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)