Web Project: IOT Temperature

September 10th, 2019  Posted at   Project NodeMCU, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

IOT Humidity Temperature adalah projek yang membaca sensor DS18B20, kemudian menghantar bacaan suhu ke internet. Data disimpan di dalam hosting dalam bentuk MySQL. Bacaan IOT Humidity Temperature boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/temperature.php

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek NodeMCU IOT Temperature adalah RM250 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 10 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)