Web Project: Smart Watch UV


Smart Watch ini mempunyai sensor UV ML8511 dan sambungan wifi. Sambungan wifi adalah bagi menyimpan nilai UV, Temperature dan Humidity di internet. Smart Watch ini menggunakan bekalan rechargeable battery dan PowerBoost charger. Paparan bacaan nya boleh dilihat dalam bentuk table di http://shahrulnizam.com/iot/watch-uv.php.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek Smart Watch UV seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Cell Battery CR2032 Battery 3V 1
2 Cell Battery Holder Battery 3V 1
3 Crystal SMD RTC 32.768kHz XTAL 1
4 ESPresso Lite V2.0 ESPresso 1
5 IC DS1307 DIP DS1307 1
6 IC Socket 8pin DS1307 1
7 LiPo Rechargeable Battery 3.7V 1300mAH PowerBoost 1
8 OLED ESPresso 1
9 PCB 1 layer PCB 1
10 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
11 PowerBoost 1000 Charger PowerBoost 1
12 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
13 Sensor DHT22 without module ESPresso 1
14 Sensor ML8511 UV 1
15 Slide Switch S1 1

Harga projek Smart Watch UV adalah RM1200 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *