Web Project: Smart Watch UV

December 31st, 2016  Posted at   Project ESPresso Lite, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

Smart Watch ini mempunyai sensor UV ML8511 dan sambungan wifi. Sambungan wifi adalah bagi menyimpan nilai UV, Temperature dan Humidity di internet. Smart Watch ini menggunakan bekalan rechargeable battery dan PowerBoost charger. Paparan bacaan nya boleh dilihat dalam bentuk table di http://shahrulnizam.com/iot/watch-uv.php.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Smart Watch UV adalah RM1200 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 2 + 2 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)