Web Project: SMS Gateway

October 15th, 2019  Posted at   Project ESP32, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

SMS Gateway adalah projek yang mengumpul maklumat melalui SMS di terima ke dalam internet. Data di simpan di dalam database MySQL. Penggunaan SIM7600 membolehkan sistem membaca SMS serta membaca data GPS. Bacaan SMS Gateway boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/sms-gateway.php

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek SMS Gateway adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 8 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)