Webinar 2: 17 January 2021


Webinar sesi 2. Antara kandungan:

  • Penggunaan I2C Grove LCD
  • Penggunaan I2C OLED
  • Penggunaan Pin Interrupt
  • Penggunaan Timer Interrup
  • Penggunaan Watchdog Timer

Sesi kedua masih mempunyai masalah platform yang tiba-tiba mute. Dikenalpasti apabila berlaku cable USB yang dicabut dan dipasang semula. Boleh tonton video tersebut di bawah.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *