Wifi Robot Vacuum Cleaner

Alat ini adalah Wifi Robot Vacuum Cleaner. Robot ini mempunyai dua fungsi iaitu vacuum dan mop. Robot ini di kawal melalui mobile Apps Roborock. Robot mempunyai sensor bagi mengimbas ruangan (mapping). Melalui peta yang dijana, robot boleh bergerak lebih teratur dan boleh kembali semula kepada tempat mengecas.

Berikut adalah demo Wifi Robot Vacuum Cleaner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.