Workshop Nuvoton ARM


Nuvoton Workshop 2013

Pada 23 Oktober 2013 saya telah menghadiri workshop Nuvoton ARM yang di adakan di Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya. Ia daripada syarikat Nuvoton Technology dari Taiwan.

Salah satu aplikasi yang ditunjukkan adalah sistem lif menggunakan CANbus.

Nuvoton Elevator Canbus

Kemudian menggunakan learning board dan sample code ARM Cortex M0.

Nuvoton Sample Code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *