Category: Elektronik

Transistor

Transistor adalah komponen semiconductor, kebiasaannya digunakan untuk amplifier atau switch. Dalam projek microcontroller, transistor digunakan sebagai switch untuk menghidupkan komponen yang mempunyai arus yang lebih besar berbanding arus yang dapat dibekalkan oleh microcontroller. Ini kerana, microcontroller hanya dapat memberikan voltage 5V.

Read More

MAX232 Driver

MAX232 adalah chip yang digunakan untuk menghubungkan antara isyarat RS232 dan UART. MAX232 mempunyai 16 pin dan menggunakan voltan 5V. Isyarat RS232 kebanyakannya terdapat pada komputer dan beberapa peralatan lain. Isyarat UART pula terdapat pada microcontroller atau IC (Integrated Circuit). Isyarat RS232 dan isyarat UART adalah hampir sama. Ia meliputi isyarat menghantar dan menerima (transmit and receive). Apa yang membezakan kedua-dua isyarat ini hanyalah voltage level.

Read More

Voltage Regulator

Voltage Regulator adalah komponen biasa dalam litar elektrik. Mempunyai 3 kaki. Tujuannya adalah untuk menstabilkan output voltage. Ia selalu digunakan sebagai power supply kepada komponen yang sensitive voltage. Ia juga boleh dikenali Step Down DC-DC Converter.

Contohnya sebuah IC yang memerlukan +5V. Anda mempunyai bateri +9V. Direct connection dari bateri ke IC akan merosakkan IC tersebut. Di sini, anda perlu memasang Voltage Regulator supaya:

  • Menurunkan voltage dari +9V kepada +5V.
  • Mengekalkan output voltage pada +5V walaupun voltage bateri telah menurun.

Read More