Archive for the ‘Lesson ChipKIT’ Category

March 28th, 2012  Posted at   Lesson ChipKIT
   |   2 Comments

Jika menggunakan PIC biasa, sangat sukar untuk mempunyai lebih daripada satu UART Module. Namun, chipKIT Max32 ini mempunyai empat UART ataupun serial. Serial 0 sudah pun digunakan untuk disambungkan kepada software MPIDE dan terdapat tiga lagi untuk di sambungkan dengan alatan lain. Contohnya menggunakan VB Serial Communication yang disambungkan melalui USB-to-UART.

(more…)

March 27th, 2012  Posted at   Lesson ChipKIT

Penggunaan software MPIDE untuk memprogram chipKIT telah disediakan serial communication. Malah serial communication antara PC/laptop dengan chipKIT memang selalu digunakan untuk melihat data-data di dalam chipKIT. Di bawah adalah contoh serial communication chipKIT.

(more…)