Archive for the ‘Lesson PIC’ Category

November 23rd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   6 Comments

Freescale Linescan Camera mempunyai linear sensor array dengan resolution 128X1. Linescan Camera ini mempunyai lima pin iaitu GND, VDD, CLK, SI dan AOUT.

(more…)

November 2nd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   10 Comments

Wiegand RFID Reader adalah jenis RFID Reader yang lain, ia menggunakan Wiegand Protocol. Wiegand protocol menggunakan dua isyarat iaitu DATA0 dan DATA1.

(more…)

September 2nd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   7 Comments

Penggunaan keypad tidak terbatas untuk memasukkan nombor sahaja seperti password. Keypad juga boleh diprogram untuk memasukkan text.

(more…)

August 28th, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   8 Comments

EEPROM adalah tempat simpanan data yang perlu disimpan ketika tiada bekalan kuasa. EEPROM di dalam PIC adalah terhad. Misalnya PIC16F887 hanya mempunyai 256 byte EEPROM. Bagi keperluan menggunakan EEPROM yang lebih besar, boleh menggunakan Serial EEPROM daripada Microchip.

(more…)

July 24th, 2012  Posted at   Lesson PIC

HT1632 Dot Matrix Board adalah board dot matrix yang menggunakan chip Holtek 1632C. Board dibawah dikeluarkan oleh Sure Electronics.

HT1632 Dot Matrix Board front 2

(more…)