Archive for the ‘Lesson PIC’ Category

January 10th, 2013  Posted at   Lesson PIC

HR202 adalah salah satu Humidity Sensor. Di bawah adalah gambar HR202 humidity sensor dengan keluarannya digital dan analog.

HR202 Humidity Sensor

(more…)

January 10th, 2013  Posted at   Lesson PIC

Temperature Sensor yang menggunakan NTC. Namun, NTC tidak dapat memberikan nilai suhu sebenar kerana hanya mengukur suhu berrdasarkan suhu rujukan. Di bawah adalah gambar NTC temperature sensor dengan keluarannya digital dan analog.

NTC Temperature Sensor

(more…)

November 23rd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   6 Comments

Freescale Linescan Camera mempunyai linear sensor array dengan resolution 128X1. Linescan Camera ini mempunyai lima pin iaitu GND, VDD, CLK, SI dan AOUT.

(more…)

November 2nd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   10 Comments

Wiegand RFID Reader adalah jenis RFID Reader yang lain, ia menggunakan Wiegand Protocol. Wiegand protocol menggunakan dua isyarat iaitu DATA0 dan DATA1.

(more…)

September 2nd, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   7 Comments

Penggunaan keypad tidak terbatas untuk memasukkan nombor sahaja seperti password. Keypad juga boleh diprogram untuk memasukkan text.

(more…)