NodeMCU Lesson: Send Data Projekiot

November 2nd, 2019  Posted at   Project NodeMCU
arrow   |   No Commentsarrow

Projekiot.com adalah salah satu penyedia platform IOT. Data boleh dihantar menggunakan API yang disediakan. Contoh ini adalah menghantar bacaan DHT22 dan data dipaparkan di https://projekiot.com/dht22.

Berikut adalah video nya

Arduino Source Code

Leave a Reply

What is 2 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)