NodeMCU Project: Blynk IOT Street Light

December 13th, 2018  Posted at   Project NodeMCU
arrow   |   2 Commentsarrow

Blynk IOT Street Light adalah projek yang mengesan kerosakan lampu jalan. Lampu dihidupkan menggunakan relay dan akan mengukur arus lampu menggunakan current sensor ASC712.

Ketika relay hidup dan sepatutnya terdapat bacaan arus, namun tiada bacaan arus menandakan lampu tidak menyala. Kemudian sistem akan menghantar pemberitahuan nombor lampu yang tidak menyala melalui aplikasi Blynk.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek NodeMCU Blynk IOT Street Light adalah RM1400 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “NodeMCU Project: Blynk IOT Street Light”

  1. lieu says:

    blh bagi source code?
    terima kasih

Leave a Reply

What is 15 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)