March 13th, 2012  Posted at   Lesson VB

ProgressBar adalah untuk menunjukkan sesuatu proses sedang berlangsung. Ia menunjukkan nilai dalam bentuk bar.

Read more… »

February 29th, 2012  Posted at   Peribadi

Pada 24-26 Februari 2012, telah berlangsungnya pertandingan MURoC di Dewan 2020, Perlis yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP). Ia juga mendapat sponsor daripada Microchip. Pertandingan MURoC 2012 adalah kali ketiga diadakan. Ini adalah cerita MURoC tahun lepas.

Read more… »

February 19th, 2012  Posted at   Project PIC

Humidity Temperature Monitoring 2

Read more… »

February 15th, 2012  Posted at   Lesson PIC

Sensor DHT11

Read more… »

February 11th, 2012  Posted at   Project PIC

GSM LCD Scroll

Read more… »